We bouwen samen verder aan goed wonen

Aan de Mars en Kerspelweg in Raalte worden 58 woningen opgeknapt en verduurzaamd.

Met een officieel moment  op 8 januari in de modelwoning starten we het verduurzamings-en onderhoudsproject met Mateboer Bouw. Zij gaan aan de Mars en Kerspelweg 58 woningen energiezuiniger en comfortabeler maken. Om de buurt te laten zien wat er bij de meeste woningen gaat gebeuren en om de planning goed in beeld te krijgen is er een modelwoning gemaakt aan de Kerspelweg 25.
Op de foto vóór de modelwoning staat het uitvoeringsteam van Mateboer Bouw en SallandWonen klaar om aan de slag te gaan. 

Na uitvoering  hebben alle woningen minimaal energielabel A en zijn deze zo goed verduurzaamd dat ze voorbereid zijn op de overheidsdoelstelling CO2 neutraal in 2050.