Onze visie op duurzaamheid

SallandWonen vindt duurzaamheid erg belangrijk en wij hebben hoge ambities voor onszelf gesteld. Onze missie luidt niet voor niets: “Wij zorgen voor betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien”.

Duurzaamheidsbeleid
Het duurzaamheidsbeleid van SallandWonen kent 3 programma's:
Engergie Besparen, Circulair Ondernemen en Bouwen en Natuurinclusief en Klimaatadaptief Bouwen.
De programma's hebben doelen voor de korte termijn die er aan bijdragen om in 2050 CO2 arm te zijn. De programma's hebben geen gedetailleerde stappenplannen. Binnen de gestelde kaders, kiezen we per project voor de juiste aanpak. Dit doen we op basis van de nieuwste inzichten en technieken, passend binnen ons financiële vermogen. De afbeelding laat een samenvatting van onze programma's zien.
Ons duurzaamheidsbeleid is als pdf (hiernaast) te downloaden.