Onze visie op duurzaamheid

SallandWonen vindt duurzaamheid erg belangrijk en wij hebben hoge ambities voor onszelf gesteld. Onze missie luidt niet voor niets: “Wij zorgen voor betaalbaar en duurzaam wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen voorzien”.

Energiebesparing
Het duurzaamheidsbeleid van SallandWonen is vooral gericht op energiebesparing door het verduurzamen van onze bestaande woningen en het energieneutraal bouwen van nieuwe woningen. Daardoor verbetert het wooncomfort, blijven de woonlasten betaalbaar en reduceren we de CO2 uitstoot.

Circulair bouwen en CO2-uitstoot beperken
Maar duurzaamheid is breder dan energiebesparing. We willen verder gaan in onze ambities. Grondstoffen raken op en de opwarming van de aarde noopt iedereen zijn steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van onze planeet. Daarom is in het nieuwe strategisch plan opgenomen dat we circulariteit en de beperking van CO2-uitstoot belangrijk vinden. 

 

De duurzame reis van SallandWonen

Volgens SallandWonen gaat duurzaam en betaalbaar wonen hand in hand, zoals de missie ook wil aangeven. Een belangrijk aspect van duurzaamheid is energiebesparing. Met de insteek van SallandWonen leidt deze energiebesparing tot een verlaging van de woonlasten voor onze huurders. Op deze manier leidt duurzaamheid tot én comfortabele én betaalbare woningen!

SallandWonen gaat de komende jaren nog meer investeren in het isoleren van de woningen dan we tot op heden al hebben gedaan. Eind 2020 willen we dat 95% van onze woningen een energielabel C of beter heeft en dat onze woningen gemiddeld energielabel A hebben. Onze woningen komen op label A door optimaal te isoleren en door gebruik te maken van installaties waarvan is bewezen dat ze werken. Als het nodig is staan we huurders bij in het gebruik van installaties. 

We willen zo snel mogelijk naar een gemiddeld energielabel A voor onze woningen. Daarom benutten we alle kansen die voorbij komen zoals:

  1. Woning isoleren bij verhuizing: als een woning leeg komt bij een verhuizing benutten we de tijd dat de woning leeg staat om alles te doen wat nodig is om de woning een energielabel A te geven. Dit doen we alleen als we niet toch al de komende jaren langs komen voor groot onderhoud.
  2. Bij groot onderhoud waar de woningen een grondige onderhoudsbeurt krijgen gaan we gelijktijdig investeren in isolerende maatregelen en plaatsen we zonnepanelen.

Bij al deze kansen om de woningen te verbeteren garanderen we dat de woonlasten (huur en energierekening) voor onze huurders lager zijn na het isoleren van de woning. Deze garantie geven we af bij ongewijzigd gebruik van de woning.

Voor nieuw te bouwen woningen kiezen we voor zogenoemde energieneutrale woningen. Dit zijn woningen die zelf genoeg energie leveren om de installaties in de woningen te laten draaien. Bij deze energieneutrale woningen heeft een bewoner alleen nog kosten voor de apparaten die hij of zijn extra aansluit, zoals een televisie, koelkast of föhn. De bewoner heeft geen kosten (of heel weinig) voor energie om de woning en water te verwarmen.

SallandWonen wil samen met huurders werken aan een betere wereld, met comfortabele én betaalbare huurwoningen in Salland!