Portefeuilleplan

We werken verder aan betaalbaar en duurzaam wonen in Salland. Hoe we dit de komende jaren doen, staat in ons nieuwe portefeuilleplan.We zijn hiervoor met onze huurders(organisaties) en gemeenten in gesprek geweest over de lokale opgaven en de gewenste inzet van SallandWonen.

Wat betekent dat concreet?
Naast het toevoegen van veel nieuwe woningen, houden we ook volop aandacht voor het verduurzamen en terugdringen van energielasten. Andere belangrijke thema’s blijven betaalbaarheid en leefbare wijken.Het groeiend aantal ouderen en doorstroming op de woningmarkt heeft ook onze aandacht. Onze plannen zijn samengevat in deze mooie tekening!