Samen met onze partners

We werken intensief samen met de gemeentes en de huurdersorganisaties in ons werkgebied. We werken daarnaast samen met diverse andere maatschappelijke organisaties en voorzien bijvoorbeeld in huisvesting van mensen die uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen.

Belanghoudersdag 2022 - Nu zorgen voor straks!

Op maandag 27 juni 2022 zijn we met zorgorganisaties, gemeente en belangenorganisaties bij elkaar geweest in het Holstohus in Olst.
We hebben gesproken om de praktijk van ouderenhuisvesting en zorg in Raalte en Olst-Wijhe vast te stellen, en door te spreken welke kansen en opgaven er nog liggen voor de toekomst. Nu zorgen voor straks!
We kijken terug op een zeer geslaagde, leerzame en inspirerende belanghoudersbijeenkomst. Er is een visueel verslag gemaakt en we hebben afgesproken dat het zeker een vervolg krijgt.