Disclaimer

Aan de ontvangst en de inhoud van bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend. SallandWonen is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige verzending van de inhoud van dit bericht, alsmede voor vertraging en/of schade die het gevolg is van de ontvangst en/of het gebruik ervan. De in dit bericht opgenomen informatie is persoonlijk en vertrouwelijk, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien u dit bericht onterecht ontvangt bent u niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaken of vermenigvuldigen daarvan. U wordt dan verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het originele bericht van uw computer te verwijderen, zonder het eerst te vermenigvuldigen of publiceren. Verder wijzen wij u op onze Privacyverklaring. Deze is in te zien op www.sallandwonen.nl.