Onze huisregels

SallandWonen hanteert de volgende huisregels: "U mag van ons verwachten dat wij uw zaken en diensten binnen de afgesproken termijn correct afwerken. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers daarvoor de kans geeft door ze rustig en volgens erkende fatsoensnormen te woord te staan. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u onze organisatie bezoekt."

Regels

Regels

De volgende vormen van agressie worden door SallandWonen niet getolereerd:

  • alle vormen van fysiek geweld (o.a. schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen en haren trekken);
  • alle vormen van verbaal geweld (o.a. schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken);
  • alle vormen van intimidatie (o.a. bedreigen van medewerkers om iets gedaan te krijgen of iets te voorkomen);
  • alle vormen van stalking (o.a. achtervolgen, opwachten, lastig vallen, hinderlijk gedrag);
  • alle vormen van seksuele intimidatie (o.a. het maken van seksueel getinte opmerkingen en handtastelijkheden);
  • alle vormen van vernieling (o.a. gooien en vernielen van meubilair of ander voorwerpen);
  • het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen in het kantoor van SallandWonen;
  • het meenemen van dieren in het kantoor van SallandWonen.

Maatregelen

Al deze gedragingen worden niet geaccepteerd, ook niet bij contacten tussen medewerkers en klanten buiten het kantoor van SallandWonen. Als deze gedragingen worden vertoond, wordt u daarop aangesproken en kunt u een waarschuwing ontvangen. Bij herhaling wordt u niet verder geholpen en zo nodig zal u de toegang tot het kantoor van SallandWonen worden ontzegd. De door u aangericht schade wordt op u verhaald. Er wordt onder andere aangifte bij de politie gedaan als er sprake is van doodsbedreiging, geweldpleging, het toebrengen van lichamelijk letsel en het aanrichten van materiële schade."