Sponsoring

SallandWonen wordt door wet- en regelgeving beperkt in de sponsormogelijkheden. Sinds de Herziene woningwet medio 2015 zijn we niet meer in staat om sponsorverzoeken te honoreren.We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van bewoners die zorgen voor verbetering van de woning of de directe omgeving.