Maandelijkse huur

U huurt een woning bij SallandWonen. We hebben hiervoor afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. En deze overeenkomst is door ons beiden ondertekend.

In de huurovereenkomst staat dat u elke maand huur moet betalen. U kunt de huur op verschillende manieren aan ons betalen. Een daarvan is via een automatische incasso. Dit is het gemakkelijkst. U regelt dit met een machtiging. Hierna schrijven wij de huur maandelijks, op de de door u gekozen incassodag automatisch af. (Of op de 1e van de maand of op de 25e dag van de voorafgaande maand) 

Veel gevraagd over Maandelijkse huur

Hoe hoog mag de huur van mijn woning zijn?

Algemeen

Hoe hoog de huur van uw woning mag zijn, wordt bepaald door de punten van uw woning. Het aantal punten zegt iets over de kwaliteit van uw woning. Het puntentotaal bepaalt dus hoe hoog de maximale huurprijs mag zijn. Een hogere huurprijs mogen wij niet vragen, een lagere wel.

Een woning krijgt punten voor meer:

  • de oppervlakte van de woning
  • het aantal verwarmde kamers
  • het energielabel
  • de grootte van het balkon of tuin
  • het soort woning (eengezinswoning of etagewoning)
  • de WOZ-waarde

Voor meer informatie kunt u kijen op de website van de overheid

Heeft de huurverhoging gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dat heeft gevolgen. Uw huurtoeslag wijzigt.

Ontvangt u nu al huurtoeslag?
Na de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli worden de huurbedragen door de Belastingdienst bij ons opgevraagd. U hoeft dus niets te doen.

De Belastingdienst past de huurtoeslag in de loop van het jaar voor u aan. Op Mijn toeslagen op Belastingdienst/huurtoeslag ziet u vervolgens uw nieuwe huurprijs. Dit gebeurt niet direct. Uw maandelijkse voorschot blijft voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die dan alsnog uit.

Wilt u dat de Belastingdienst direct uw toeslag opnieuw berekent? Dan moet u zelf de gewijzigde huur doorgeven aan de Belastingdienst/huurtoeslag met ingangsdatum 1 juli 2024.

Is uw huur verhoogd na verbetering aan uw woning?
Dan moet u deze wijziging zelf doorgeven aan Belastingdienst/huurtoeslag.

Let op: u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de huurprijs waarover u huurtoeslag ontvangt. Controleert u daarom altijd goed of uw juiste huurprijs bekend is bij de Belastingdienst.

Op welke manier kan ik de maandelijkse huur betalen?

Algemeen

De meeste huurders betalen hun huur via automatische incasso, dat is het makkelijkst. Want dan wordt uw huur automatisch afgeschreven van uw rekening. Nieuwe huurders tekenen hiervoor een machtiging gelijktijdig met de huurovereenkomst. 

Automatische incasso: 
Automatisch uw huur betalen is de makkelijkste manier om het juiste bedrag op tijd te betalen. U hoeft er zelf niet op te letten dat u op tijd betaalt. En wij zorgen er voor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven.

U heeft hierbij de keus uit 2 betaaldagen. Op de 1e werkdag van de betreffende maand. Of een week eerder, de 25e dag voorafgaand aan de betreffende maand. SallandWonen werkt niet met acceptgiro's.

Betaalt u uw huur nog niet automatisch? En wilt u dit wel doen? Of wilt u uw bankrekeningnummer wijzigen?

  • dit regelt u direct door zelf  in te loggen op 'Mijn SallandWonen'. 
  • of mail uw verzoek voor een automatische incasso naar klantencentrum@sallandwonen.nl

Let op: als u dit regelt voor de 18e van de maand, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw opdracht na de 18e? Dan start de automatische incasso een maand later.

IDEAL
Door in te loggen op 'Mijn SallandWonen' kunt u zien wat uw openstaande saldo is, en kunt u het openstaande saldo direct via IDeal betalen. 

Internetbankieren
Of u kunt uw huurbetaling via internetbankieren aan ons overmaken op rekeningnummer NL 31 BNGH 02850 44 869. Vermeld uw adres in de omschrijving.

Op welke datum schrijven jullie mijn huur via automatische incasso af?

Algemeen

U heeft de keus uit 2 betaalmomenten: op de 1ste dag van de maand of op de 25ste dag van de maand, voorafgaand aan de maand die het betreft.

Let u erop?
Bij beide geldt: als de 1ste of de 25ste in het weekend óf op een feestdag valt, dan wordt de huur de eerstvolgende werkdag van uw rekening afgeschreven.

Wat is een subsidiabele huurprijs?

Algemeen

De subsidiabele huurprijs bestaat uit de kale huur van de woning en een deel van de servicekosten (maximaal € 48,00). De Belastingdienst maakt gebruik van de subsidiabele huurprijs voor het berekenen van de huurtoeslag. Zij noemen dit ook wel de rekenhuur.

Wat is het bankrekeningnummer van SallandWonen waarop ik mijn huur moet overmaken?

Algemeen

U kunt de huur overmaken via internetbankieren. Ons bankrekeningnummer is NL31 BNGH 0285 0448 69 ten name van SallandWonen. Vermeldt in de omschrijving uw woonadres.

Let er wel op dat de huur vóór de 1e dag van de maand betaald moet zijn, en dat u de juiste huurprijs betaald. 

Mijn huur is dubbel afgeschreven, kan ik een termijn teruggeboekt krijgen?

Algemeen

Als er een termijn per automatische incasso is afgeschreven, kunt u uw bank binnen 30 dagen opdracht geven om dit bedrag te storneren. Dit is de snelste manier om het bedrag weer op uw rekening bij te schrijven.

Heeft u zelf de huurbetaling gedaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze incassoconsulenten via of via telefoonnummer 0572-348348

Ik wil mijn huur niet meer betalen met de automatische incasso. Wat moet ik nu doen?

Algemeen

U kunt hiervoor mailen naar incasso@sallandwonen.nl. Is uw verzoek voor de 18e van de maand bij ons binnen? Dan stopt de automatische incasso al de volgende maand.  

Let op: Heeft u niet SallandWonen, maar uw bank opdracht gegeven om de huur maandelijks over te maken? Dan kunt u deze betaling zelf bij uw bank stopzetten.

Heeft u de huur opgezegd? Dan stopt de automatische incasso vanzelf. U betaalt tot en met de dag die in de opzeggingsbrief vermeld staat. 

Ik wil mijn huur via een automatische incasso betalen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

  • u regelt dit direct zelf door in te loggen op 'Mijn SallandWonen'. 
  • of mail uw verzoek voor een automatische incasso naar incasso@sallandwonen.nl


Als u dit regelt vóór 18e van de maand dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw opdracht ná de 18e? Dan start de automatische incasso een maand later. Als de huurprijs in de toekomst veranderd, hoeft u niets te doen. Dat wordt dan automatisch geregeld.

Ik weet niet hoeveel geld ik elke maand heb en hoeveel geld ik elke maand moet betalen. Kan iemand mij helpen om dat uit te zoeken?

Algemeen

SallandWonen werkt samen met verschillende instanties die u daarbij goed kunnen helpen.

Woont u in de gemeente Raalte?
dan kunt u hulp vragen bij Humanitas Raalte, bereikbaar via 06 - 48 16 10 70 of via email: ta.raalte@humanitas.nl
of ga naar de website van de gemeente Raalte voor informatie over hulp bij thuisadministratie.

Woont u in de gemeente Olst-Wijhe?
dan kunt u hulp vragen bij "Financiën De Baas", bereikbaar via 0570 - 54 73 50 of via de website van Financiën De Baas.
of ga naar de website van gemeente Olst-Wijhe.

Algemeen
U kunt ook gebruik maken van de website van het Nibud  U kunt daar uw gegevens invoeren voor een persoonlijk budgetadvies.

Ik heb geldproblemen en verwacht dat ik de huur niet op tijd kan betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wacht dan niet, maar maak een afspraak met een van onze financieel huurconsulenten. Zij zijn te bereiken via 0572-348348 of incasso@sallandwonen.nl. Samen met u kijken we dan naar een oplossing.

Wellicht is een betalingsregeling of betaalafspraak de beste oplossing. Of in overleg met u brengen zij u in contact met een hulpverlenende instantie. 

Waarvoor betaal in maandelijks?

Algemeen

U betaalt de huurprijs van uw woning, de netto huur (ook wel kale huur genoemd) en een klein bedrag voor de glasverzekering.

Woont u in een appartement? Dan betaalt u ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u voor bijvoorbeeld de verlichting en het schoonhouden van de algemene ruimtes in uw woongebouw.

De huur, de verzekerings- en de servicekosten samen noemen we de bruto huur. 

Heeft u een zonnepanelencontract? Dan betaalt u tegelijktertijd met de bruto huur ook de voorschotskosten voor de zonnepanelen. 

Ik heb een huurachterstand, wat moet ik doen?

Algemeen

Wacht niet, maar neem zo snel mogelijk contact op onze incassoconsulenten.
U kunt bellen met 0572-348348, maar u kunt ook mailen naar incasso@sallandwonen.nl.

Dan zoeken we samen naar een oplossing die het beste bij u past.

Het kan zijn dat we een betalingsregeling met u afspreken of u adviseren om contact op te nemen met een hulpverlenende instantie. Zo voorkomt u vervelende aanmaningsbrieven en dure incassokosten.

Met welke instanties werken jullie samen als het gaat om betalingsproblemen?

Algemeen

SallandWonen werkt samen met verschillende instanties. Bekijk in het overzicht: de sociale kaart, welke instanties u ondersteuning kunnen bieden op allerlei gebied.

Hoe krijg ik inzage in mijn huurbetalingen aan SallandWonen?

Algemeen

Dit ziet u  in uw financieel overzicht. Door in te loggen op "Mijn SallandWonen" ziet alle betalingen die u gedaan heeft, en wat u nog moet betalen. 

Tijdelijke huurkorting

Algemeen

In uitzonderlijke situaties die schrijnend zijn, is het soms mogelijk om een tijdelijke huurkorting te krijgen. Is uw inkomen plotseling gedaald en kunt u geen aanspraak maken op andere regelingen? En kunt u daardoor uw huur niet meer betalen? Geef dat aan. Wij beoordelen dan wat de best passende oplossing is, mogelijk is dit een tijdelijke huurkorting.

huurgewenning

Algemeen

Verzoeken wij u om te verhuizen, bijvoorbeeld omdat uw woning gesloopt gaat worden? Dan is huurgewenning en informatie over de voorwaarden onderdeel van de afspraken die we met u maken. U kunt huurgewenning niet zelf aanvragen.