Onderzoek naar beschermde dieren

SallandWonen heeft aandacht voor die dieren die wonen in de huizen die zij verhuurt. Want deze diersoorten hebben het door het verduurzamen van woningen en door het ’kierdicht bouwen’ zwaar. Er blijft steeds minder woonruimte over.

Daarom heeft SallandWonen hiervoor samen met de provincie een soortenmanagementplan (SMP) gemaakt. 
In dit plan van een uitgebreid flora & fauna onderzoek is opgeschreven hoe deze dieren beter kunnen worden beschermd.

Wilt u ook de bedreigde diersoorten (vogels) in uw buurt helpen?

Bijvoorbeeld door vliegende vleermuizen te tellen? Grijp dan nu uw kans om uw steentje bij te dragen aan de bescherming van deze soorten en meld uzelf als vrijwillig ecoloog aan!

Dat kan via het e-mailadres: vrijwilliger@sallandwonen.nl

Veel gevraagd over Onderzoek naar beschermde dieren

Waarom doen jullie dit uitgebreide flora & fauna onderzoek en wat houdt het in?

Algemeen

Op de volgende pagina aandacht voor bedreigde diersoorten in uw buurt leggen we uit waarom dit belangrijk is voor de beschermde diersoorten en ook nog tijd en geld bespaard.

Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger en wat wordt er van mij verwacht?

Algemeen

Aanmelden als vrijwilliger of vragen hierover kan door een mail te sturen naar vrijwilliger@sallandwonen.nl.

De eerste grote inventarisatie van de verblijf- en nestplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismus is in 2019 en 2020 dan wel gebeurd, maar de aankomende tien jaar blijven we vogels en vleermuizen tellen. Fijn als u daarbij wilt helpen!   

Alle onderzoeken gebeuren voornamelijk vanaf de openbare weg. U verplaatst zich als (vrijwillig) ecoloog te voet of per fiets en bent altijd herkenbaar aan het groene fluorescerende SallandWonen-vrijwilliger-hesje. Voordat u op pad gaat, krijgt u eerst instructie. Voor meer informatie kunt u terecht op de websitepagina aandacht voor bedreigde diersoorten.

Wie is projectleider en contactpersoon van het flora & faunaonderzoek?

Algemeen

De contactpersoon van SallandWonen is Jos Wolfkamp, te bereiken via het mailadres vrijwilliger@sallandwonen.nl.