Samen met onze klant

De wensen van onze (toekomstige) huurders staan voorop. We staan dichtbij onze klanten en weten wat er onder hen leeft. We vinden het belangrijk dat onze huurder kan meepraten en meedenken.

Meepraten en meedenken als individuele huurder

We vinden het belangrijk dat onze huurder kan meepraten en meedenken. Daarom organiseren we voor onze huurders:

  • klantenpanels
  • huurdersgesprekken - via koffiegesprekken
  • huurderenquêtes
  • woningzoekendenonderzoeken

Bewonerscommissie

Sommige appartementsgebouwen hebben een vaste bewonerscommissie waar wij regelmatig mee praten. 

Ook verduurzamings- en onderhoudsprojecten voeren we uit in nauw overleg met de wijkbewoners en hierbij wordt meestal een bewonerscommissie samengesteld uit de betrokken huurders. 

Voor het dagelijks contact

tussen huurders en de organisatie stellen wij vier kanalen gelijkwaardig open:

  • persoonlijk contact door (op afspraak) op kantoor langs te komen
  • telefonisch contact
  • contact via mail of brief
  • een selfserviceconcept via de website, het zogenaamd klantportaal.

Wilt u uw stem laten horen via een belangenorganisatie?

Dan kunt u lid worden van een huurdersvereniging