Bent u niet tevreden over ons?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening (blijven) verbeteren.

Wij hopen u altijd zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat kan zijn over onze wijze van handelen, een medewerker van SallandWonen of een ingehuurd bedrijf.

In welke situatie dan ook, wij vinden het fijn als u dit met ons wil delen. Zo kunnen we kijken of we samen een oplossing kunnen vinden. Daarom vragen wij u een klacht eerst aan ons te melden.

Vaak helpt het als u uw klacht bespreekt met de medewerker die erbij betrokken is. De medewerker kan dan misschien al direct het probleem oplossen. U kunt uw melding telefonisch bespreken met de betrokken medewerker of een afspraak maken.

Liever online een melding maken? Dit kan eenvoudig via de 'direct regelenknop: Niet tevreden.

Procedure voor de behandeling van uw melding

De behandeling van klachten over de dienstverlening van SallandWonen hebben we vastgelegd in een procedure. In het stappenplan hieronder leest u precies hoe het werkt.

  1. Uw melding wordt geregistreerd en u ontvangt een bevestiging per mail.
  2. De melding wordt in de basis opgepakt door een medewerker die betrokken is of meer over het onderwerp weet.
  3. Is het een melding waarvan wij denken dat een gesprek gewenst is, dan nodigen wij u uit. Dit kan ook een gesprek zijn met een leidinggevende of een manager.
  4. Binnen 7 werkdagen hoort u van ons.

Huurcommissie

Bent u het niet eens bent met de huurprijs? Of bent u het niet eens met servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de Huurcommissie. Zij zijn een onpartijdige en onafhankelijke commissie die uitspraak doet bij geschillen tussen huurders en verhuurders.

Aan de uitspraak van de Huurcommissie moeten beide partijen zich houden. Aan het indienen van een klacht zijn kosten verbonden. Op de website van de Huurcommissie vindt u alle informatie.

_________________________________________________________________________________________________________

Geen oplossing? Of bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u naar de Klachtenadviescommissie.

Hebben wij uw ingediende klacht niet naar tevredenheid behandeld? Of wilt u uw melding verder laten beoordelen en hoort deze niet thuis bij de Huurcommissie? Dan kunt u hiervoor terecht bij de Klachtenadviescommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie voor onder andere SallandWonen en andere corporaties in onze omgeving. Deze onafhankelijke klachtencommissie bekijkt uw melding en brengt vervolgens advies uit. 

Wilt u uw klacht voorleggen aan de klachtenadviescommissie? Vult u dan dit formulier in en mail dit naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl.

Ook kunt u een brief sturen naar
Secretariaat klachtenadviescommissie
P/a Secretary Solutions
Dorpsstraat 24A
7451 BV  HOLTEN
E-mail: info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl)

Lees hier meer over wie de Klachtenadviescommissie is, wat haar doel en taak is. 

Compliment

Bent u wel tevreden over ons? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag!