Bent u niet tevreden over ons?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Zo kunnen wij onze dienstverlening (blijven) verbeteren.

Meld het éérst aan ons

Onze dienstverlening is erg breed. Wanneer u een klacht heeft, kan dat over allerlei onderwerpen gaan, zoals

  • Wijze van handelen door SallandWonen
  • Een medewerker van SallandWonen
  • Een ingehuurd bedrijf door SallandWonen

Meld het aan ons

Dit kunt u direct doen via de 'direct regelenknop': Tevreden/Niet tevreden? (wel even inloggen)

Compliment

Bent u wel tevreden over ons? Dan horen wij dat natuurlijk ook graag!

Procedure voor de behandeling van uw melding

De behandeling van klachten over de dienstverlening van SallandWonen hebben we vastgelegd in een procedure. In het stappenplan hieronder leest u precies hoe het werkt.

Stappenplan

  1. Meld uw klacht zo snel mogelijk nadat de ontevredenheid is ontstaan bij SallandWonen. Vaak helpt het als u uw klacht bespreekt met de medewerker die erbij betrokken is. De medewerker kan dan misschien al direct het probleem oplossen. U kunt uw melding telefonisch bespreken met de betrokken medewerker of een afspraak maken.
  2. Is het niet mogelijk om uw ontevredenheid met de medewerker te bespreken of komt u er samen niet uit, dan kunt u uw melding direct regelen op onze website, via de ‘direct-regelenknop Niet Tevreden?’  Of schriftelijk indienen bij de SallandWonen.
  3. Elke melding van ontevredenheid registreren wij. Binnen 7 dagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin informeren wij u tevens wie uw melding in behandeling heeft en binnen welke termijn u een reactie van ons mag verwachten.
  4. SallandWonen onderzoekt wat er aan de hand is, hoe de ontevredenheid is ontstaan en welke oplossing nodig is. Het kan zijn dat u bij ons op kantoor wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw melding kunt toelichten. Als u dat wilt, kan ook de leidinggevende van de betrokken medewerker bij dat gesprek aanwezig zijn.
  5. Als het onderzoek klaar is, ontvangt u van ons schriftelijk bericht. Wordt u in het gelijk gesteld dan zal SallandWonen haar best doen om het probleem naar tevredenheid op te lossen.

Welke meldingen van ontevredenheid vallen hieronder?
Meldingen kunnen gaan over de wijze waarop SallandWonen heeft gehandeld of over iets dat juist is nagelaten. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over het handelen van een medewerker van SallandWonen of van een bedrijf dat door SallandWonen is ingehuurd.

_________________________________________________________________

Hebben we samen geen oplossing gevonden?

Hebben wij uw ingediende klacht niet naar tevredenheid behandeld? Of hebben wij niet binnen zes weken gereageerd op uw melding? Of wilt u uw melding verder laten beoordelen? Dan kan dat. U kunt hiervoor terecht bij de Klachtenadviescommissie.

Klacht indienen bij de klachtenadviescommissie
Het secretariaat van de klachtenadviescommissie wordt gevoerd door Secretary Solutions uit Holten.

Wilt u uw klacht voorleggen aan de klachtenadviescommissie? Vult u dan dit formulier in en mail dit naar info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl.

Ook kunt u een brief sturen naar
Secretariaat klachtenadviescommissie
P/a Secretary Solutions
Dorpsstraat 24A
7451 BV  HOLTEN
E-mail: info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl

Deze onafhankelijke klachtencommissie bekijkt uw melding en brengt vervolgens advies uit.

In de folder: Bent u niet tevreden? Naar de klachtenadviescommissie' leest u meer over de werkwijze van de Klachtenadviescommissie.
Wie is de klachtenadviescommissie? en wat is hun rol? 

Welke meldingen niet?

Deze procedure is niet bedoeld voor overlast in de buurt, klachten over uw buren, onderhoudsklachten, klachten over de toewijzing van woningen of het toekennen van urgentie en klachten over (de hoogte van) de huurprijs. Daar zijn andere procedures voor. Hieronder leest u wat u bij deze klachten kunt doen.

Overlastklachten
Met klachten over uw buurt/buren kunt u contact opnemen met één van onze woonconsulenten van de afdeling Wonen of direct regelen op onze website via de ‘direct-regelenknop Overlast melden.

Klachten over onderhoud in en om de woning
Onderhoudsklachten kunt u als reparatieverzoek doorgeven op onze website, via de 'direct-regelenknop Reparatieverzoek’. Welke reparaties  hieronder vallen leest u in de folder ‘Onderhoud en reparaties…Wie doet wat’.

Bent u niet tevreden over de uitvoering of afhandeling van uw reparatieverzoek of overlastmelding, dan horen wij dat wel graag van u.

Klachten over het woningtoewijzingsysteem
Klachten over de woonruimteverdeling of toewijzing van woningen en het toekennen van urgentie kunt u direct bij de Klachtenadviescommissie indienen via het formulier ‘Klacht indienen bij de klachtenadviescommissie’ op onze website.

Klachten over (de hoogte van) de huurprijs
Een klacht over de (voorgenomen) huurverhoging of servicekosten kunt u indienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een landelijke onafhankelijke overheidsorganisatie die uitspraak doet in geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijzen, onderhoudsgebreken en servicekosten van woonruimte. Het postadres van de Huurcommissie is Postbus 16495, 2500 BL Den Haag, telefoonnummer: 1400. Informatie over de Huurcommissie kunt u ook vinden op hun website.

Klachten over maatregelen van de overheid of andere instanties vallen niet onder onze klachtenprocedure.