Visitatie

Iedere vier jaar laten we ons visiteren. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Visitatie 2023

In 2023 is de organisatie SallandWonen door een onafhankelijke partij – de visitatiecommissie - beoordeeld. De commissie verwoordde hun oordeel over SallandWonen in het Visitatierapport 2023. In dit rapport werd geconstateerd dat SallandWonen op de goede weg is. Er zijn veel verbeteringen tot stand gekomen in de afgelopen vier jaar. SallandWonen is over de periode van 2019 - 2022 heel positief beoordeeld met 3 maal een goede score (op maatschappelijke verankering, besturing en maatschappelijke capaciteit) en eenmaal een uitmuntende score (op maatschappelijke waarde). Dat positieve oordeel kregen we van de visitatiecommissie, maar ook van onze huurders en samenwerkingspartners. De commissie roemde naast de volkshuisvestelijke prestaties de lokale verankering van SallandWonen en de verbinding met de belanghebbenden. Qua interne organisatie werd de sterke planning en beleidscyclus bevestigd en de goede en actieve manier van verantwoorden.