Corporate Governance

Wij voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoorden ons op een transparante manier over ons beleid in lijn met de Governancecode van onze sector.

Onze in- en externe toezichthouders zien daar ook scherp op toe. We delen dilemma’s, omdat er weinig absolute waarheden zijn. Wij werken samen en stemmen onze beleidskeuzes af met onze partners.

Wij voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoorden ons op een transparante manier over ons beleid in lijn met de Governancecode van onze sector.

  • De reglementen, die onder de Corporate Governance vallen, vindt u onder 'Lees' op deze pagina . 
  • De verantwoordingsstukken vindt u op de pagina 'Publicatie - onder verantwoordingsstukken, via deze link