Corporate Governance

Woningcorporaties werken al meer dan 150 jaar aan goed en betaalbaar wonen. Het zijn private organisaties zonder winstoogmerk. Corporaties zijn dus geen overheidsinstellingen. Wel bepaalt de overheid in hoofdlijnen wat corporaties mogen en niet mogen doen: dat ligt vast in de Woningwet. Binnen die hoofdlijnen kijken corporaties wat er op de woningmarkt in hun werkgebied nodig is. Daarover maken ze met gemeenten en huurdersorganisaties afspraken.

WONINGCORPORATIES: WAT EN HOE?

In deze brochure leest u wat woningcorporaties doen en voor wie, hoe ze werken, met welke regels ze te maken hebben en hoe hun relatie met de overheid er uitziet. Corporaties staan de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. We beschrijven hoe ze die willen aanpakken, samen met hun partners. Deze brochure is gemaakt door Aedes, branchevereniging van woningcorporaties in Nederland.

Governancecode
SallandWonen voldoet aan wet- en regelgeving en verantwoorden ons op een transparante manier over ons beleid in lijn met de Governancecode van onze sector.

Onze in- en externe toezichthouders zien daar ook scherp op toe. We delen dilemma’s, omdat er weinig absolute waarheden zijn. Wij werken samen en stemmen onze beleidskeuzes af met onze partners.

Wij voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoorden ons op een transparante manier over ons beleid in lijn met de Governancecode van onze sector.

  • De reglementen, die onder de Corporate Governance vallen, vindt u onder 'Lees' op deze pagina . 
  • De verantwoordingsstukken vindt u op de pagina 'Publicatie - onder verantwoordingsstukken, via deze link