Nieuwbouw in Olst - plan Olstergaard

Gemeente Olst-Wijhe ontwikkelt aan de zuidzijde van Olst het woningbouwplan Olstergaard. Het wordt een uniek toekomstbestendig woongebied, waarin een natuurinclusief ontwerp, circulair bouwen en tal van duurzaamheidsmaatregelen centraal staan. Het woningbouwplan biedt ruimte voor circa 60 bouwkavels en ruimte voor 14 huishoudens om een woning te huren.

Plangebied
Het plangebied Olstergaard ligt tussen de Jan Schamhartstraat en Vink en is 3,5 hectare. In het plan zijn 75 kavels ingetekend. Circa 60 kavels zijn voor de verkoop. De toekomstige bewoners kunnen hier, binnen de spelregels van de Olstergaard, zelf bepalen hoe hun woning er uit komt te zien.
De gemeente is bezig met de afrondende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond. Dat betekent dat er binnenkort  gestart kan worden met bouwen.

14 huurwoningen SallandWonen
Drie kavels (10, 29 en 31) zijn bestemd voor 14 sociale huurwoningen van SallandWonen. De woningen in deze nieuwe unieke wijk dragen bij aan de afspraken die SallandWonen, de huurdersverenigingen en de gemeente Olst-Wijhe hebben gemaakt. Waarbij we ook in 2019 samen richting geven aan goed wonen in Salland. Hierbij wordt ingezet op nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Lees meer over het plangebied Olstergaard op de website van de gemeente Olst-Wijhe.
en bekijk de bladerbare brochure van het ontwikkelingsplan Olstergaard.

Gemeente Olst-Wijhe heeft in oktober 2019 is het definitieve plan voor de duurzame wijk Olstergaard gepresenteerd. 
(zie onderstaande foto’s). 

Planontwikkeling huurwoningen SallandWonen
Wij zijn op dit moment concreet bezig met het  bouwen en ontwikkelen van de sociale huurwoningen in het gebied. Deze woningen worden, verdeeld over drie woonkavels (10,29 en 31)  in het plan gebouwd.
Alle sociale huurwoningen zullen gericht zijn op 1- en 2 persoonshuishoudens en passen bij het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, dat bij Olstergaard hoort.

Kavel 10
Op kavel 10 (Sterappel)  komen 5 (zo duurzaam en circulair mogelijk) buitengewoonthuiswoningen te staan. De buitengewoonthuiswoning is een compacte woning die geschikt is voor jong en oud. Eind augustus 2021 is de omgevingsvergunning ontvangen. Dat betekent dat aannemer Valk 20 september zal starten met de bouw van deze woningen. Dat zal beginnen met de grondwerkzaamheden en het aanbrengen van de boorpalen. In oktober kan dan de begane grondvloer gestort gaan worden. De woningen zijn rond april 2022 klaar en gaan dan in de verhuur. Ze worden aangeboden via het woningaanbod op onze website.

Kavel 29 en 31 
Op kavel 29 en 31 komen 9 woningen door middel van een Design&Build uitvraag (dat betekent dat we de aannemer vragen het ontwerp te maken en te bouwen)
Helaas lopen we hier vertraging op in de aanbesteding. We hebben te maken met een vooraf gecalculeerd budget, hoog ambitieniveau en stijging van de bouwkosten.
We verwachten in het eerste kwartaal van 2022 de ontwerpen en beoordeling hiervan te kunnen doen. 


Het plangebied Olstergaard - (bron: 2019 okt. presentatie gemeente O-W.)

De Kavelverdeling Olstergaard Olst  (bron: 2019 okt. presentatie gemeente O-W) 
Met in het midden een gezamenlijk wonenproject van acht appartementen, rechtsonder een zone met circa tien tiny houses en rechts in het middel een centrale parkeerplaats met zonnepanelen.

Vogelvlucht inpressie van de wijk Olstergaard - (bron: 2019 okt. presentatie gemeente O-W) 

Locatie

Het plangebied Olstergaard ligt tussen de Jan Schamhartstraat en Vink.