Over SallandWonen

SallandWonen is een actieve woningcorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en heeft circa 5.500 woningen in haar bezit.

Bestuur en directie

SallandWonen is een stichting en is in 2008 ontstaan uit de fusie met BWS Raalte en Het Saalien. We zijn gehuisvest in het kantoorpand 'De Boog' aan de Domineeskamp 1 in Raalte.

Statuten SallandWonen
De directeur-bestuurder is Marijke Kool. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).
Wat er van de directeur-bestuurder verwacht wordt, staat in het Reglement voor het bestuur.

Onze manier van werken, onze financiën en onze organisatie

  • Wij zijn een sobere organisatie en hebben een ingetogen beloningsbeleid.
  • Wij zijn ons voortdurend bewust van het feit dat we werken met geld van de huurders.
  • We werken zo efficiënt mogelijk en doen uitsluitend dat werk, dat van belang is voor onze (toekomstige) huurders.
  • Wij bieden een goede dienstverlening.
  • We innoveren en zoeken naar nieuwe vormen van beheer, dienstverlening en bouwen vanuit het belang van de huurders.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Innovatie
  • Professionaliteit
  • Samenwerking.

Onze medewerkers

Alle medewerkers dragen bij aan het succes van SallandWonen. Daarom zien wij onze medewerkers als onze belangrijkste ambassadeurs. Met elkaar werken we doelmatig en efficiënt samen aan de uitvoering van de strategische doelstellingen en aan een excellente dienstverlening. We geven onze medewerkers de ruimte om binnen kaders eigen beslissingen te nemen. We verbeteren continu en leren van fouten. Elke medewerker weet wat hij bijdraagt aan het totaal.

Automatisering moet ons ondersteunen in ons werk. Digitalisering wordt steeds belangrijker bij de bedrijfsvoering en dienstverlening van elke organisatie. Digitalisering sluit aan bij onze wens om duurzaam te werken bijvoorbeeld door het beperken van papier en reistijd.